Esemény naptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Következő programok:

Nincsenek események

Ikarussal a csillagokig!

SálySály község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Mezőkövesdi kistérségben. A Bükk hegység déli lábánál fekszik, a 3-as főúttól 6 kilométerre egy festői völgyben.Sály községnek vasúti közlekedése nincs, Sály- és Mezőkeresztes-Mezőnyárád vasútállomás között rendszeres buszjárat közlekedik.

Budapest és Miskolc városok felé közlekedő járatokat Bükkábrány községen keresztül lehet elérni, átszállással.

 


Sály történeteSály és környéke a bronzkor óta lakott vidék. A falu körüli domb- és hegytetőkön máig egykori romok, föld- és kőépítmények maradványai látszanak vagy sejthetőek.Az országnak ezt a vidékét, amelyet a Nyárád- és az Eger-patak ölel körül honfoglalás kori hagyományaink Örsúr földjeként tartják számon.


Erről Anonymus így fogalmazott a Gesta Hungarorumban:


„Azután Árpád vezér és nemesei innen felkerekedve a Nyárád vizéig vonultak, s tábort ütöttek a patakok mellett attól a helytől kezdve, amelyet most Kácsnak mondanak. Árpád itt nagy földet adott Ócsádnak, Örsúr apjának. Örsúr, a fiú aztán ott, annak a folyónak a forrásánál várat épített, amelyet most Örsúr várának hívnak”.


E köré a vár köré épült az első falu, majd a népesedés miatt az utódok a völgyekbe húzódtak és kisebb falvakat hoztak létre. Így jött létre Sály is, amely valószínűleg a Saul utónévből származik.

Ezt a vidéket az Örsúr nemzetség Váraljai ága lakta. A falu határában állt egykor Váralja település is, melyet az itt végzett ásatások is alátámasztanak. Az első lakóházak már a 10. században álltak, s attól kezdve folyamatosan használták a települést. Valószínűleg a török korban pusztult el. Az Örsúr nemzetség leszármazottainak nemzetségfői központját Sály határában, a Lator-patak forrásától (amelyet ma is Vízfőnek neveznek) körülbelül háromszáz méterre levő hegy tetején azonosították. A nemzetség monostora Kácson épült fel, de a nemzetségi ágak egy-egy vára Kácson és Sályban található.

Sály első említése 1348-ra tehető. De mire Sály oklevélbeli szereplése megtörténik már túl vagyunk a tatárjárás pusztításán. A sályi református egyház 1581-ben alakult meg, de a török pusztítás nem engedte kibontakozni azt a fejlődést, amit az egyház hozott magával (falusi iskola). 1596-ban élte át Sály népe történelme legnagyobb pusztulását. Eger eleste és a szerencsétlen kimenetelű mezőkeresztesi csata után a vármegye déli felét, így Sályt is elpusztította a török. Sály felégetése ősszel történt. A megmaradt lakosság a Tarizsa hegy oldalába vágott pincelakásokban húzódott meg, s a környéken portyázó törökök támadásai miatt sokáig nem tértek vissza a lerombolt faluba.
Sály utolsó örököse, a tibold család utolsó férfi tagja, Sályi Tibold Zsigmond volt, aki feleségül vette a fiatal Kakasfalvi Csuda Zsuzsánnát. Sályi Tibold Zsigmond 1660-ban hal meg, s özvegye férjhez megy Négyesi Szepessy Pálhoz, Thököly Imre egyik főemberéhez. Ők ketten megpróbálták talpra állítani a kicsi falut, de Négyesi Szepessy Pált közéleti tevékenysége igen lefoglalta (országgyűlés vármegyei követe), emiatt felesége vette át az ügyek intézését. Az 1700-as években járunk, amikor Szepessy Pál menekülni kényszerül Erdélybe nézetei miatt. Thököly Imre kuruc vezér mellett is harcolt. De már nem éli meg a Thököly szabadságharcának bukását. Ez idő tájt a Szepessy birtok ide-oda kerül, hol elkobozzák, hol pedig visszaszerzik a jogos tulajdonosok. Végül az ifjú Szepessy Pálnak váltságdíjként sikerül visszavennie földbirtokát, ezáltal Sályt is. 1711-ben meghal Kakasfalvi Csuda Zsuzsánna, aki a néphagyomány szerint a sályi református templom úrasztala alatt lévő sírboltban van eltemetve.

1713-ban Sályt Szepessy János örökölte, aki újjáépítette a templomot, és haranggal ajándékozta meg. Sályban főképp földműveléssel foglalkoztak az emberek. Ló csekély, de szarvasmarha, ökör, juh, kecske, sertés elég jelentős számban volt jelen a településen. János fia László igen szigorú jobbágyaival szemben, sőt ősei hitét elhagyva katholizál és hűséges embere lesz a bécsi udvarnak. Mária Teréziától bíróságot is kap. És ezáltal lett Urbáriuma is a sályi népnek. Ez azért is jelentős dokumentum, mert ebben névszerint felsorolták a 105 jobbágycsaládot, valamint ez hiteles névsor volt a sályi jobbágyokról. 1769-ben kezdte el vezetni a sályi református egyház az anyakönyvet. 1766-ban említik meg a falu első tanítóját.

Az XVIII. sz. végén épül fel a három nevezetes kastélya Sálynak a Szepessy László által átépíttetett kastély, valamint az Eötvös- és a Fáy-kastély. A XX. századra a birtokos családok elszegényedtek és kihaltak. Csak két nagybirtok maradt a Gorove Lászlóé (a volt Eötvös bírtok) és a Knöpl Annáé. (a Seckendorf, megelőzően a Négyesy Szepessy bírtok). A falu lakossága rohamosan nőtt, 1924-ben 2083 lélekszámú.

1873. február 21-én leég a községháza felújítására a megye ad kölcsönt. 1889-ben megalakítják Sályban a tűzoltó szervezetet. 1891. népszámlálás. 1895-ben kérvényezik, hogy postaállomást állítsanak fel 1896-ban megünneplik a Milleneumot.

Majd 1914-ben kitör az I. világháború. Súlyos gazdasági válság következik be, nincs ára a búzának, olcsó a munkaerő, nagy a munkanélküliség. A harmincas évek második felében némi javulás látszik, de 1939-ben kitör a II. világháború.

1938-ban ásatásokat végeztek a Latorvár környékén. Ekkor hun és avar sírokat tártak föl, majd 1975-ben és az 1980-as évek végén újabb értékes leletekkel gazdagították a magyar őstörténetet és sok mindet tudtak meg a középkorban élők életkörülményeiről és világnézeteiről.

1944 novemberében két hétre hadszíntér is volt a falu, november 19-én szabadul fel a fasiszta megszállás alól. És ezután kezdődött el Sály történetének újabb korszaka.

1960-ban megalakult a Tsz., ezen felül palackozó üzem, gépállomás, gyógyszerüzem is működött a településen. Az egészségügyi ellátás javult, 1985-től új egészségügyi komplexum valósult meg, mely helyt ad a háziorvosi, védőnői alapellátás gyakorlására. A komplexum 2 szolgálati lakást is tartalmaz. Óvoda létesült. Ekkor érkezik Sályba a vezetékes elektromos áram is.

A 70-es években avarkori sírokra leltek az egyik szőlőtelepítés során, melynek egy részét feltárták. Az itt talált leletek néhány darabja megtekinthető a sályi Gárdonyi Géza Honismereti Házban is.

1989-ben a Bükkalja Mg. Tsz megszűnt. Ezáltal a községben jelentős számban munkanélkülivé váltak az emberek. A 90-es évektől megkezdődött a falu infrastruktúrájának kiépítése, mely óriási erőfeszítések árán valósult meg.

A községben található a latori vízfőforrás, mely a község ivóvízellátása mellett több dél borsodi település vízellátását is biztosítja. Ezért környezetvédelmi szempontokból is szükségessé vált a szennyvíztisztító rendszer kiépítése. Első ütemben a hordott szennyvíztisztító telep valósult meg majd a csatornahálózat szennyvíztisztító telepe jött létre. E nagy beruházás 3-4 ütemében valósult meg a csatornahálózat 1998-ban. A csatornahálózat átadását követően került sor az önkormányzati utak helyreállítására ill. kiépítésére. Az útépítés azóta is folyamatos, melyet pályázati lehetőségek kihasználásával tud megvalósítani az önkormányzat.A községben született és itt lakott híres emberek


1803-ban született Balla Károly színművész, lapszerkesztő, író, aki lelkes művelője, leírója a magyar táncoknak, s ő alapítja Debrecen első lapját, a Debrecen-Nagyváradi Értesítőt.

1817-ben született Sályban Solymossy Sámuel kiváló irodalomtanár Kinek emlékére miskolci tanítványai 1882-ben Solymossy-díj címén alapítványt tettek egy a "Borsodi-kör által kitűzendő pályakérdés díjazására".

1841-ig Sályban él Eötvös József író, reformpolitikus. Ezekben az években indul írói pályája. Itt kezdi írni Karthausi c. regényét. Itt írja a Magyar Tudományos Akadémián nagy sikert aratott Kölcsey-emlékbeszédet, Vélemény a fogház javítás ügyében c. írását. A Falu jegyzője c. regényének több alakját sályi emberekről mintázza.  Sályi élmények hatása alatt írja A vár és a kunyhó c. költeményét. Utolsó sályi írása 1841. március 1-jén kelt levele Széchenyi Istvánhoz. 1839 őszén vendégül látja Sályban író barátait: Trefort Ágostont és Szalay Lászlót. Trefort Az anyagi érdekekről c. tanulmányát, Szalay pedig Kollárról szóló emlékbeszédét írja meg itt a kastély csendjében.

Gárdonyi Géza itt töltötte iskolás éveit, mivel édesapja az Eötvösék utódjának, Laszky bárónak a birtokintézője volt. Sályi éveit Gyermekkori emlékeim c. munkájában tekinthetjük meg, s egy versével a sályi patakról is megemlékezik.

A település látnivalói


A település központjában található az Eötvös-kastély. Itt született Eötvös József író édesapja. A 18. századi barokk épületben ma mozgásjavító intézet működik. Parkjában klasszicista sírkamra áll, melynek tetején obeliszk emelkedik.

A település egyik büszkesége a késő barokk-copf stílusban 1793 és 96 között épült római katolikus templom.

A római katolikus templom mellett található a hősök emlékműve, melyet november 1-jén mindenszentekkor sok gyertya fénye díszít.

A román stílusú, 1770-ben Szepessy László által építtetett és még ma is a régi formájában álló Gorove-kastély, most az általános iskolának ad otthont.

Sályban emléktábla hirdeti, hogy Gárdonyi Géza a sályi iskola tanulója volt 1870 - 1873 - ig. Őróla nevezték el az sályi általános iskolát. Az egykori iskola, ahol a később híressé vált író is tanult, tájházzá lett átalakítva, melyben sok régi emlék fellelhető.

Latorvár

Örsúr váraForrások:


Fényes Elek
Györffy György
Mátyás István: A kiásott múlt (1989)
Sály község honlapja
Wikipedia

Linkek:

A község honlapja: www.saly.hu

Források: www.saly.hu, wikipedia